Thông báo lịch thi và quy định đối với thí sinh thi năng khiếu nghệ thuật, năm 2022

05
07
'22

THÍ SINH LƯU Ý:

1. Thí sinh chọn 2 hình thức nộp đơn đăng ký dự thi:

- Nộp trực tiếp tại trường (Địa chỉ 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Gửi qua email: In bản đăng ký theo mẫu, làm xong ký tên và chụp hình đơn gửi qua email theo thông báo.

* Lệ phí thi: Thí sinh đóng trực tiếp vào ngày nghe Phổ biến Quy chế thi (9h00, ngày 21/7/2022).

2. Đối với Thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2022 phải đến Sở GDĐT tại địa phương xin cấp tài khoản bổ sung để đăng ký dự thi. Hạn cấp từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2022.

 

Từ khóa: