02
Tháng 05

THÔNG BÁO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA (Lần I - năm 2018)

THÔNG BÁO  CUỘC THI SINH VIÊN  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA (Lần I - năm 2018) 

 

[...]

18
Tháng 04

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN THỰC TẬP

Vừa qua, Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng thực tập[...]

06
Tháng 04

Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM kết nghĩa cùng Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Lai Vung

Kết nối với các địa phương, các thiết chế văn hóa và các cơ quan, doanh nghiệp là một trong những hoạt động được chú trọng của[...]

04
Tháng 04

GIỚI THIỆU VỀ CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

GIỚI THIỆU VỀ CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ[...]