27
Tháng 08

Các loại Biểu mẫu - Đơn từ dành cho sinh viên

Các loại Biểu mẫu - Đơn từ dành cho sinh viên Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật 

[...]

28
Tháng 03

Thông báo về việc thực tập cuối khóa và giữa khóa năm 2019

Để chuẩn bị cho việc tổ chức đợt thực tập (cuối khóa và giữa khóa) năm 2019 đạt hiệu quả, Khoa QLVH,NT đăng các thông tin đính[...]

26
Tháng 05

HỒ SƠ THỰC TẬP GIỮA KHÓA VÀ CUỐI KHÓA - KHOA QLVH,NT

Toàn bộ Hồ sơ thực tập Giữa khóa và Cuối khóa của sinh viên Khoa Quản lý Văn hóa, Nghệ thuật gồm có 9 nội dung. Sinh[...]