08
Tháng 06

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG NGHỆ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG

NGHỆ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

[...]

02
Tháng 05

THÔNG BÁO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA (Lần I - năm 2018)

THÔNG BÁO  CUỘC THI SINH VIÊN  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA (Lần I - năm 2018) 

 

[...]

22
Tháng 04

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Nguyễn Thị Phà Ca

(Bài đã được đăng trên Tạp chí văn hoá nghệ thuật, ISSN 0866-8655, Số 405.[...]

21
Tháng 04
18
Tháng 04

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN THỰC TẬP

Vừa qua, Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng thực tập[...]