14
Tháng 11

Đại ngàn - khơi dòng yêu thương

Cát Tiên là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Lâm Đồng. Xã Phước Cát 2 một trong những[...]

31
Tháng 10
29
Tháng 10

“Ngày Hội tân sinh Viên 2018” của Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật

Ngày 26/10/2018, Đoàn, Hội Khoa Quản lý VH, NT đã tổ chức “Ngày Hội Tân Sinh Viên 2018” nhằm chào mừng các bạn[...]

12
Tháng 10

“Đại cương Nghệ thuật học”-Học phần thực tiễn thú vị ngay từ năm nhất

Vừa qua, lớp Đại học Quản lý văn hóa 13.3, chuyên ngành “Tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật”[...]

05
Tháng 10

CUNG THƯƠNG HÒA ĐIỆU: Thi kết thúc môn Tổ chức sự kiện của lớp Đại học Quản lý Văn hóa tại Bình Dương

Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, lớp Đại học Quản lý Văn hóa của trường Đại học Văn hóa TP.HCM tại[...]