Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật: Công bố Điểm và Danh sách trúng tuyển đại học năm 2021

05
09
'21

Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật công bố Điểm và Danh sách trúng tuyển đại học 2021 (ĐỢT 1), Ngành Quản lý văn hóa, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật. Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM

 

Gồm các chuyên ngành:

(1) Quản lý hoạt động văn hóa xã hội: 22,25 điểm

(2) Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật: 19,25 điểm

(3) Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch: 23,25 điểm

Xin chúc mừng và mời các thí sinh nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học từ 04/9 đến 12/9/2021

Xem kết quả trên link đính kèm:

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/4-QLHDVHXH-42A.xls

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/5-TCDDCTVHNT-42C.xls

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/6-TCSKVHTTDL-42D.xls

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/15-TUYỂN THẲNG.xls

Từ khóa:

Mạng xã hội