Thông tin tuyển sinh Khoa quản lý văn hoá, nghệ thuật năm học 2023-2024

06
06
'23

Năm học 2023-2024, Khoa quản lý văn hoá, nghệ thuật, Ngành Quản lý văn hoá tổ chức tuyển sinh 3 chuyên ngành: 

- Quản lý hoạt động văn hoá xã hội (80 chỉ tiêu)

- Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hoá nghệ thuật (80 chỉ tiêu)

- Tổ chức sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch (80 chỉ tiêu)

Mời xem thông tin đính kèm

Từ khóa: