HOT - Thông tin Tuyển sinh Ngành Quản lý văn hoá năm 2024 với 210 chỉ tiêu

27
04
'24

Năm 2024 Khoa quản lý văn hoá, nghệ thuật, Trường Đại học Văn hoá TP.HCM tuyển sinh 03 Chuyên ngành HOT với 210 chỉ tiêu. Cụ thể các chuyên ngành được chia như sau:
Quản lý hoạt động văn hoá xã hội (60 chỉ tiêu);
Tổ chức sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch (90 chỉ tiêu);
Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hoá nghệ thuật (60 chỉ tiêu)

Mẫu đơn Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy năm 2024

Mẫu 1 tải tại đây:

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/VHS - Đơn đăng ký xét tuyển đại học mẫu 01 - 2024-1.pdf

Mẫu 2: Dành cho thí sinh đăng ký Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hoá nghệ thuật 

Tải tại đây

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/VHS - Đơn đăng ký nghệ thuật - 2024-2.pdf

Lưu ý về Mốc thời gian đăng ký và dự thi dành cho thí sinh thi năng khiếu

Xem thêm đề án tuyển sinh của Trường Đại học văn hoá TP.HCM (đính kèm). 

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/2024 - VHS - Phương án tuyển sinh 2024(1).pdf

Mời bạn đọc tham khảo thêm các thông tin cần biết về tuyển sinh năm 2024 

https://www.facebook.com/people/Khoa-Qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-v%C4%83n-h%C3%B3a-ngh%E1%BB%87-thu%E1%BA%ADt-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-V%C4%83n-h%C3%B3a-TPHCM/100064860061528/?mibextid=LQQJ4d

https://www.youtube.com/live/gmQvAE_cDZY?feature=shared

Tham khảo tuyển sinh những năm trước và thông tin về những chuyên ngành đang đào tạo tại Khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật

Hướng dẫn thi năng khiếu:

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn//clip-huong-dan-tuyen-sinh-nang-khieu-nghe-thuat-2022-khoa-quan-ly-van-hoa-nghe-thuat.html

Về 3 chuyên ngành đào tạo và những chia sẻ của người học:

https://www.youtube.com/watch?v=QOxTOsncC2o

https://www.youtube.com/watch?v=DqWh0nd91JM

https://www.youtube.com/watch?v=HgO1mLS2yyU

https://www.youtube.com/watch?v=TX_oBryZmxg

https://www.youtube.com/watch?v=diC9iBzTcsY

https://www.youtube.com/watch?v=8DLjdMGaXc8&t=29s

 

 

Từ khóa: