Chiêu sinh Khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Hướng dẫn viên văn hoá và Phương pháp viên (Khoá 3/2023)

16
10
'23

Trường Đại học văn hoá TP.HCM sẽ tổ chức chiêu sinh 02 Khóa Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Hướng dẫn viên văn hoá (Khoá 3/2023) và Phương pháp viên (Khoá 3/2023).

Hình thức học: trực tuyến.

Thời gian khai giảng dự kiến thứ 2 ngày 13/11/2023

Thời gian học dự kiến từ 13/11/2023 đến 23/12/2023

Mời xem thông tin chi tiết đính kèm:

Từ khóa: