18
Tháng 04

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN THỰC TẬP

Vừa qua, Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng thực tập[...]

06
Tháng 04

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ VÀ BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẬP SAN KHOA HỌC QUỐC TẾ

(Tham luận Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học cho các ngành Văn hóa - Nghệ thuật phía Nam”, tổ chức[...]

06
Tháng 04

Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM kết nghĩa cùng Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Lai Vung

Kết nối với các địa phương, các thiết chế văn hóa và các cơ quan, doanh nghiệp là một trong những hoạt động được chú trọng của[...]

04
Tháng 04

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM

[...]

04
Tháng 04

VĂN HÓA GIAO TIẾP NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

VĂN HÓA GIAO TIẾP

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH

ThS.Trần[...]