Chiêu sinh Khóa đào tạo nhóm chức danh nghề nghiệp 'Tuyên truyền viên văn hoá' - Khóa I năm 2024

27
06
'24

Tháng 7 năm 2024, Trường Đại học văn hóa TP.HCM sẽ chiêu sinh Khóa đào tạo ngắn hạn dành cho Viên chức Ngành văn hoá cơ sở, nhóm chức danh Tuyên truyền viên văn hoá, khoá I năm 2024. Thời gian khai giảng (dự kiến): 19/7/2024 đến 30/8/2024.

 

Theo đó, khoá học được tổ chức bằng hình thức: Học trực tuyến.

- Học trực tuyến (5 tuần)

- Thực tế tại địa phương (1 tuần)

Học phí: 4.000.000 đồng/học viên

Liên lạc: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. Cơ sở 1 Trường Đại học văn hoá TP.HCM. Địa chị 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.899291

Email: daotaonganhan@hcmuc.edu.vn

Đơn đăng ký và các nội dung liên quan, xin mời xem thông tin chi tiết đính kèm:

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Thông báo chiêu sinh Tuyên truyền viên (Đơn).pdf

 
Từ khóa: