Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.HCM tuyển nhân sự năm 2021

05
10
'21

Trung tâm Thông tin Triển lãm Tp.HCM tuyển viên chức năm 2021, với số lượng vị trí việc làm cần tuyển như:

Biên tập tuyên truyền, cổ động, triển lãm (02 người); phương pháp viên hoạt động văn hóa cơ sở (01 người); chuyên viên tổ chức sự kiện (02 người); họa sĩ thiết kế (01 người), kế toán viên (01 người); nhân viên văn thư (01 người).

Hạn chót nhận hồ sơ: 5/11/2021

Địa chỉ nộp hồ sơ: 178 Nam Kỹ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 028.39302159

Điều kiện chi tiết vui lòng xem trên:

http://hiec.org.vn/dieu-kien-tieu-chuan-yeu-cau-ve-ho-so-doi-voi-cac-vi-tri-xet-tuyen-vien-chuc-nam-2021-18039.html

 

Từ khóa: