Công ty truyền thông cần tuyển gấp 02 tác giả, biên tập chương trình

06
04
'18

 

 

Công ty truyền thông cần tuyển gấp 02 nhân sự, làm việc tại TP.HCM

Vị trí công việc: Tác giả kịch bản, biên tập chương trình, điều hành sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình.

Liên lạc đạo diễn Hoàng Duẩn, khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật.

 
Từ khóa: