23
Tháng 08

“FOR… Cho bạn, cho tôi, cho chúng ta, cho mãi mãi”

Chặng đường bốn năm sinh viên của chúng tôi đã đi tới những ngày cuối cùng. Thời gian[...]

06
Tháng 08

Nghệ thuật diễn xuất – Bài học về sân khấu và làm người

Có những ngày phải ở trường gần 15 giờ, chúng em có mệt, có quên ăn quên ngủ,[...]

12
Tháng 04

Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật: Tuyển sinh thực chất – đào tạo chuyên sâu

Quí phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên thân mến!

Khoa quản lý văn hóa,[...]

Mạng xã hội