Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn của giảng viên tập sự

29
10
'18

Thực hiện mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của nhà trường, những năm qua, khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật luôn tạo điều kiện cho các giảng viên nói chung và các giảng viên trẻ nói riêng được học tập, cọ xát thực tế, thực hành kỹ năng để từng bước nâng cao năng lực giảng dạy.

Tiếp tục chủ trương đó, ngày 25/10/2018 vừa qua, Ban lãnh đạo khoa, Tổ văn hóa, xã hội cùng các giảng viên trong khoa đã tổ chức dự 01 tiết giảng thử học phần “Biên tập chương trình văn hóa, nghệ thuật” của ThS. Trần Hoàng Thái.

Tham dự buổi giảng thử có: ThS. Trịnh Đăng Khoa - Phó/Phụ trách khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật; TS Vũ Thị Phương – Tổ trưởng Tổ VHXH; ThS. Nguyễn Thị Phà Ca – Tổ phó Tổ Nghệ thuật; các thầy, cô là giảng viên của khoa và một số sinh viên lớp ĐH. QLVH 10.

ThS. Trần Hoàng Thái trong tiết giảng thử; Ảnh: Phạm Phương Thùy

Với nội dung “Đề tài, chủ đề, thể loại, định hướng nội dung cấu trúc, đặt tên chương trình Văn hóa nghệ thuật”, ThS. Trần Hoàng Thái đã thực hành giảng dạy trong 45 phút.

Lãnh đạo khoa, giảng viên và sinh viên tham dự tiết giảng thử; Ảnh: Phạm Phương Thùy

Sau phần giảng thử của ThS. Trần Hoàng Thái là phần đánh giá của các thầy, cô trong khoa. Các ý kiến nhận xét tập trung vào 3 vấn đề: nội dung tiết giảng, phương pháp giảng dạy, tác phong và được tổng hợp, ghi trong biên bản của Hội đồng Khoa.

Được biết trước đó, ThS Trần Hoàng Thái cũng đã tham gia trợ giảng cùng các thầy cô trong Khoa QLVH,NT trong các học phần khác như: Biên tập chương trình VHNT, Tổ chức sự kiện…vv…

Th.s Trần Hoàng Thái trong một tiết trợ giảng môn Tổ chức sự kiện (tiết học: Biên tập nội dung sự kiện); Ành: Huỳnh Công Duẩn

Tin: Phạm Phương Thùy – Giảng viên khoa Quản lý VHNT

Ảnh : Phạm Phương Thùy - Huỳnh Công Duẩn

 

Từ khóa: