GIỚI THIỆU VỀ CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

04
04
'18

GIỚI THIỆU VỀ CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

 

                                                                                                                                        

   

1. Bối cảnh ra đời

Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là hoạt động quan trọng của một cơ sở đào tạo đại học. Thông qua hoạt động NCKH, sinh viên không chỉ có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, mà sinh viên còn được rèn luyện tư duy, cách suy nghĩ, phân tích những vấn đề trong cuộc sống một cách toàn diện, khoa học. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, phong trào sinh viên NCKH của trường Đại học Văn hóa TP.HCM khá trầm lắng. Phần vì sinh viên không có nhiều môi trường, cơ hội để tham gia nghiên cứu; phần vì sinh viên chưa hiểu hết ý nghĩa, giá trị của hoạt động đặc thù này nên chưa có nhiều sự quan tâm.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn trường và Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã chỉ đạo, triển khai một số giải pháp nhằm đưa hoạt động NCKH trong sinh viên dần trở thành một chỉ số quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Thực hiện sự chỉ đạo và tinh thần chung đó, tháng 10/2016, được sự hỗ trợ của thầy cô Khoa Quản lý Văn hóa, nghệ thuật, Đoàn Khoa Quản lý văn hóa, Câu lạc bộ sinh viên NCKH của khoa được thành lập với 15 thành viên. Sự ra đời của Câu lạc bộ này là bước khởi đầu quan trọng để đưa phong trào NCKH trong sinh viên nhà trường nói chung, khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật nói riêng phát triển sang một giai đoạn mới sôi động hơn.

2. Mục đích ý nghĩa

Câu lạc bộ sinh viên NCKH Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật ra đời nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho sinh viên trong khoa rèn luyện kỹ năng NCKH, tạo sân chơi cho những sinh viên trong khoa có đam mê NCKH cùng chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động NCKH, từ đó thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật đi lên.

3. Bộ máy tổ chức, thành viên (Xin thông tin bên CLB để update)

Tính đến hết tháng 02/2017, Câu lạc bộ sinh viên NCKH Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật có 35 thành viên với cơ cấu tổ chức như sau:

 

 

 

 

- Danh sách ban chủ nhiệm lâm thời:

Stt

Họ & tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

 1.  

Nguyễn Hồ Phong

Chủ nhiệm

GV – K.QLVHNT

0984.344.460

 1.  

Phan Văn Tuấn

P.chủ nhiệm

SV– K.QLVHNT

0964.101.372

 1.  

Võ Cư

P.chủ nhiệm

SV– K.QLVHNT

0983.208.275

 1.  

Trần Thị Mừng

Thành viên

SV– K.QLVHNT

0163.877.0083

 1.  

Trần Ngọc Thùy Dương

Thành viên

SV– K.QLVHNT

0917.161.049

 1.  

Châu Nguyễn Thảo Nguyên

Thành viên

SV– K.QLVHNT

0964.199.739

 

 

- Danh sách Ban cố vấn khoa học

Stt

Họ & tên

Chức danh

 1.  

Ths. Trịnh Đăng Khoa

Phó phụ trách khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

 1.  

TS. Lê Thị Thanh Thủy

Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

 1.  

TS. Vũ Thị Phương

Tổ trưởng tổ Quản lý văn hóa

 1.  

Ths. Trương Đức Cường

Giảng viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

 1.  

Ths. Lê Thị Vương Nguyệt

Giảng viên khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

 

 

4. Nguyên tắc hoạt động

Câu lạc bộ hoạt động theo quy chế riêng đã được Ban Chủ nhiệm lâm thời soạn và các thành viên trong Câu lạc bộ thông qua. Theo đó, các nguyên tắc hoạt động cơ bản của Câu lạc bộ sau:

+ Hoạt động trên tinh thần dân chủ, tự nguyện;

+ Hoạt động theo quy chế đã ban hành;

+ Các thành viên tham gia đầy đủ hoạt động mà Câu lạc bộ tổ chức.

5. Kết quả hoạt động trong năm học 2016 – 2017

Bảng thống kê một số sản phẩm khoa học của CLB

Stt

Sản phẩm NCKH

Số

lượng

Ghi chú

 1.  

Đề tài khoa học

06

Tháng 3/2018 nghiệm thu.

 1.  

Tham luận khoa học

11

Trong đó:

- 06 tham luận đã in kỷ yếu.

- 05 tham luận đang đợi xét duyệt/phản biện.

 1.  

 Nói chuyện chuyên đề

01

Chủ đề “Vài trò của NCKH đối với sinh viên”

 1.  

Tập huấn khoa học

03

Nội dung:

- Cách chọn đề tài trong NCKH

- Cách triển khai xây dựng đề cương

- Các phương pháp nghiên cứu khoa học

 1.  

Thực tế nghiên cứu

02

Nội dung:

- Khảo sát điền dã các không gian sáng tạo tại Tp.HCM

- Khảo sát điền dã văn hóa chợ nổi và di sản Nhà cổ Bình Thủy.

 

 

6. Kế hoạch hoạt động trong năm học 2017 – 2018

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động NCKH của CLB, với sự hỗ trợ của Khoa chuyên môn, Ban cố vấn khoa học, trong năm học 2017 – 2018, CLB đã xây dựng kế hoạch hoạt động theo chiều sâu với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Truyền thông rộng rãi hơn về hoạt động của CLB
 2. Dùy trì số lượng thành viên trong CLB là 30, tăng số lượng nhóm nồng cốt từ 5 lên 10 SV.
 3. 50% các đề tài đã đăng ký năm 2016-2017 nghiệm thu đúng thời hạn.
 4. Đăng ký ít nhất 06 đề tài khoa học;
 5. Viết 20 tham luận tại các hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp
 6. Viết ít nhất 01 bài tạp chí khoa học
 7. Tổ chức 03 buổi tập huấn chuyên sâu;
 8. Tổ chức giao lưu, kết nghĩa với ít nhất một số cơ sở đào tạo tại Tp.Hồ Chí Minh có CLB sinh viên NCKH;
 9. Tổ chức khảo sát thực tế cho sinh viên trong CLB ít nhất 02 lần;
 10. Tổ chức 02 buổi nói chuyện chuyên đề về Khoa học;
 11. Xây dựng kế hoạch tổ chức định kỳ 2 năm một lần cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa Quản lý VH, NT”.

 

Từ khóa:

Mạng xã hội