04
Tháng 04

TRỊNH ĐĂNG KHOA-NGƯỜI THẦY BA TRONG MỘT

Tốt nghiệp cử nhân Văn hóa quần chúng (Đại học Văn hóa Hà Nội). Được trường Đại học Văn hóa TPHCM cử đi học tại Nga[...]

  • 1
  • 2