03
Tháng 05

THÔNG TIN CẦN THIẾT, KỊP THỜI DÀNH CHO SINH VIÊN THI VÀ XÉT TUYỂN VÀO KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT 2018

Những thông tin CẦN THIẾT, KỊP THỜI và BỔ ÍCH cho sinh viên tham gia dự thi và xét tuyển vào các chuyên ngành của Khoa Quản[...]

03
Tháng 05

ĐH văn hóa: giải nhất liên hoan nhóm nhảy trẻ

Liên hoan nhóm nhảy trẻ “Dream Dance - nhảy cùng ước mơ” do lớp CĐ quản lý văn hóa 14, khoa quản lý văn hóa nghệ thuật[...]

15
Tháng 04

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2018 NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA, KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật một trong những khoa trụ cột của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, là địa chỉ uy[...]

15
Tháng 04

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT VÀ THI TUYỂN VÀO CÁC CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH NĂM 2018

Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật một trong những khoa trụ cột của trường Đại học Văn hóa TP.HCM, là địa chỉ uy tín hàng đầu ở[...]

11
Tháng 04

ĐẸP LẮM CẦN THƠ - HƠN CẢ MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGHỆ THUẬT

Nằm trong các hoạt động ngoại khóa của lớp Đại học Quản lý văn hóa 11.3 chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Đẹp lắm[...]