02
Tháng 03

“Người vẽ cờ Giải Phóng” và dấu ấn Đại học văn hoá TP.HCM

Ngày 13/02/2023 vừa qua, Trung tâm văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bến Tre đã[...]

19
Tháng 10

Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật tổ chức họp giao ban với sinh viên học kỳ I, năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch công việc năm học 2022 – 2023; Thực hiện quy chế dân chủ trong[...]

26
Tháng 08

Ba công khai Chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm học 2022 - 2023

Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, công bố 3 công khai Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm[...]

13
Tháng 08

Cuộc đời này rất “KỊCH” và những vở kịch luôn rất “ĐỜI”

Vừa qua, chương trình thi kết thúc học phần Kỹ thuật biểu diễn với chủ đề[...]

Mạng xã hội