Thông báo về việc thực tập cuối khóa và giữa khóa năm 2019

28
03
'19

Để chuẩn bị cho việc tổ chức đợt thực tập (cuối khóa và giữa khóa) năm 2019 đạt hiệu quả, Khoa QLVH,NT đăng các thông tin đính kèm, sinh viên nên tham khảo các tài liệu thật kỹ trước khi đăng ký. 

Từ khóa: