TẬP THỂ GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

17
04
'18

TẬP THỂ GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT

Tiến sĩ Trịnh Đăng Khoa, Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hồng - Nguyên Trưởng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật - Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Tiến sĩ Vũ Thị Phương, Phó Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật

Thạc sĩ Nguyễn Thị Phà Ca

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Lâm

Thạc sĩ - Đạo diễn Hoàng Duẩn (Huỳnh Công Duẩn)

Thạc sĩ Lê Thị Vương Nguyệt

Thạc sĩ Hoàng Thị Nhung

Thạc sĩ Phạm Phương Thùy

Thạc sĩ Nguyễn Hồ Phong

Thạc sĩ Vũ Thị Bích Duyên

Thạc sĩ Lê Hồng Khanh

 

Thạc sĩ Lâm Thị Hòa

 

Từ khóa: