CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

04
04
'18

Chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn của Khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật.

Khoa QLVHNT là một trong những Khoa có các học phần đạo tạo ngắn hạn rất phong phú và đa dạng, với đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và trình độ lý luận chuyên môn cao.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

1. Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành

Chứng chỉ này là cơ sở để xét bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo tiêu chuẩn chức danh: Phương pháp viên hạng II, III, IV; Hướng dẫn viên văn hóa hạng II, III, IV.

2. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ, chứng nhận các khóa học sau

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

KHOA             THỰC HIỆN

1

Dẫn chương trình phát thanh, truyền hình, sự kiện

QUẢN LÝ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

2

Biên tập tin và phát thanh viên

 

3

Biên tập và thiết kế bản tin văn hóa

 

4

Tổ chức sự kiện – lễ hội

 

5

Đạo diễn video ca nhạc – MV (Music Video Clip)

 

6

Chỉ đạo nghệ thuật

 

7

Biểu diễn nhạc nhẹ

 

8

Biểu diễn dân ca

 

9

Diễn viên sân khấu, truyền hình

 

10

Nhảy – múa hiện đại

 

11

Thiết kế quảng cáo

 

12

Thiết kế phục trang

 

13

Thiết kế âm thanh – ánh sáng

 

14

Thiết kế đạo cụ

 

15

Thiết kế sân khấu

 

16

Hội họa (vẽ tranh)

QLVHNT

17

Kỹ thuật biên tập và dựng video clip

 

18

Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh

 

19

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính (lĩnh vực văn hóa)

 

20

Thuyết minh viên tại di tích và danh thắng

 

21

Bồi dưỡng kiến thức về quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

 

22

Hướng dẫn Nghiệp vụ văn hóa, thể thao, du lịch

 

23

Công tác quản lý và tổ chức hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm

 

24

Ứng dụng truyền thông đa phương tiện (Multimedia) vào công tác tuyên truyền cổ động

 

                   

25

Phương pháp dàn dựng múa

QLVHNT

26

Phương pháp viết kịch bản và đạo diễn chương trình ca múa nhạc

 

27

Phương pháp viết kịch bản và đạo diễn chương trình sân khấu hóa

 

28

Phương pháp viết kịch bản và đạo diễn chương trình thông tin cổ động

 

29

Phương pháp marketing văn hóa nghệ thuật

 

30

Phương pháp gây quỹ và tìm tài trợ

 

31

Phương pháp tuyên truyền bằng nghệ thuật

 

32

Phương pháp tuyên truyền cổ động trực quan

 

33

Phương pháp sáng tác kịch bản sân khấu, truyền hình 

 

34

Phát triển dịch vụ văn hóa

 

 

35

Kỹ năng tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

QLVHNT

36

Kỹ năng tổ chức liên hoan, họa thi, hội diễn

 

37

Kỹ năng tuyên truyền viên

 

38

Kỹ năng chăm sóc việc nhà

 

39

Kỹ năng thiết kế quà tặng (handmade)

 

40

Kỹ năng trang trí, khánh tiết (thiết kế không gian lễ tiệc, bày trí bàn thờ gia tiên, trang trí mâm ngũ quả…)

 

Ngoài các lớp có trong danh sách nêu trên, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các lớp theo nội dung yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp,…./.

II. DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CÁC KHÓA HỌC CỦA KHOA ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG CẤP CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

Các file đính kèm.

III. CÁC LỚP DỰ KIẾN TỔ CHỨC NĂM 2018

1. Liên kết với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (tổ chức đào tạo vào tháng 7, 8)

- Lớp bồi dưỡng kỹ năng viết kịch bản Sân khấu, kịch bản Thông tin cổ động

- Lớp bồi dưỡng về phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách - kể chuyện sách

- Lớp bồi dưỡng về công tác quản lý và tổ chức hoạt động CLB, đội nhóm về kỹ năng tổ chức các hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã

- Lớp đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng về nghiệp vụ lễ tân, ngoại giao, tổ chức sự kiện, kỹ năng giao tiếp...

2. Liên kết với các Trường Văn hóa – Nghệ thuật (tổ chức đào tạo vào tháng 5, 6)

- Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Lễ hội và sự kiện văn hóa

- Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Mỹ thuật

Lễ Trao chứng nhận lớp Bồi dưỡng kiến thức đạo diễn chương trình ca múa nhạc tại Cà Mau

Từ khóa: