13
Tháng 04

LỄ HỘI RƯỚC NGƯỜI Ở ĐẢO HÀ NAM, YÊN HƯNG, QUẢNG NINH

Th.S Vũ Thị Bích Duyên

1. Dẫn nhập

Đảo Hà Nam thuộc huyện Yên[...]

10
Tháng 04

VỀ THỊ TRƯỜNG ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

ABOUT THE MUSIC MARKET IN HO CHI MINH CITY

ThS. Phạm Phương Thùy

[...]

10
Tháng 04

TÁC ĐỘNG CỦA CMCN 4.0 ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

How is the  Fourth Industrial Revolution affect to training human resource for Art and Culture in Vietnam The Fourth Industrial Evolution

[...]

10
Tháng 04

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG HIỆN NAY

Trịnh Đăng Khoa

Tóm tắt: xã hội ngày càng phát triển, các phương[...]

Mạng xã hội