Clip hướng dẫn Thi năng khiếu nghệ thuật hệ Đại học Chính quy Đại học văn hóa TP.HCM năm 2021

12
07
'21

Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa sẽ đến kỳ thi Tuyển sinh năng khiếu năm 2021 của Khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Một mùa thi đặc biệt bởi những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi năng khiếu năm nay, các bạn thí sinh và quí phụ huynh vui lòng xem clip “hướng dẫn thi tuyển năng khiếu năm 2021-2022” và các thông tin có liên quan trong các link bài sau đây.

 

Chúc các bạn có một mùa thi thành công, Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật đón chào các bạn vào năm học mới 2021

http://quanlyvanhoa.hcmuc.edu.vn/thi-nang-khieu-nghe-thuat-vao-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-hcm-da-dang-linh-dong-kip-thoi.html

https://www.hcmuc.edu.vn/tuyen-sinh-khoa-quan-ly-van-hoa-nghe-thuat-nam-2020-2021-210-chi-tieu-hot-voi-2-chuyen-nganh-moi.html

 

 

Từ khóa:

Mạng xã hội