THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT VÀ THI TUYỂN VÀO CÁC CHUYÊN NGÀNH CỦA NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA CÁC CHUYÊN NGÀNH NĂM 2018

15
04
'18

Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật một trong những khoa trụ cột của trường Đại học Văn hóa TP.HCM, là địa chỉ uy tín hàng đầu ở phía Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cán bộ quản lý hoạt động văn hóa; chuyên gia biên tập, tổ chức và sản xuất các chương trình sự kiện; nghệ sĩ sáng tác, dàn dựng và biểu diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp và phong trào văn hóa, văn nghệ đại chúng. Trong năm 2018 Khoa có chỉ tiêu tuyển sinh là 180 sinh viên;

1. Về phương thức tuyển sinh:

Tổ chức tuyển sinh đồng thời hai hình thức xét tuyển và thi tuyển năng lực đầu vào kết hợp với xét tuyển.

a. Xét tuyển

- Từ kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 theo các tổ hợp môn thi.

- Từ điểm trung bình chung các môn học tập bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh) thuộc các tổ hợp môn thi.

b. Thi tuyển năng lực đầu vào, kết hợp với xét tuyển.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Tổ chức thi 1 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 2 môn văn hóa dựa vào điểm trung bình chung môn học bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét tuyển 1 môn văn hóa trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

- Tổ chức thi 2 môn năng khiếu, kết hợp với xét điểm trung bình chung 1 môn văn hóa bậc THPT (xét theo học bạ THPT của thí sinh).

2. Về Mã ngành, Tổ hợp môn xét tuyển và Mã tổ hợp môn đối với các chuyên ngành:

a. Chuyên ngành 1: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội (Chỉ tiêu: 60)

  • Mã ngành: 7 2 2 9 0 4 2 A
  • Tổ hợp môn xét tuyển/ Mã tổ hợp môn

+ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý/ C00

+ Ngữ văn, Toán, tiếng Anh/ D01

+ Toán, Lịch sử, tiếng Anh/ D09

+ Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh/ D15

b. Chuyên ngành 2: Quản lý di sản văn hóa (Chỉ tiêu:30)

  • Mã ngành: 7 2 2 9 0 4 2 B
  • Tổ hợp môn xét tuyển/ Mã tổ hợp môn

+ Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý/ C00

+ Ngữ văn, Toán, tiếng Anh/ D01

+ Toán, Lịch sử, tiếng Anh/ D09

+ Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh/ D15

c. Chuyên ngành 3: Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật ( Chỉ tiêu: 60)

  • Mã ngành: 7 2 2 9 0 4 2 C
  • Tổ hợp môn xét tuyển/ Mã tổ hợp môn

+ Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật/ R01

+ Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật/ R02

+ Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật/ R03

+ Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật/ R.4

d. Chuyên ngành 4: Biểu diễn âm nhạc (Chỉ tiêu: 30)

  • Mã ngành: 7 2 2 9 0 4 2 D
  • Tổ hợp môn xét tuyển/ Mã tổ hợp môn

+ Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật/ R05

+ Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật/ R06

+ Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật/ R07

+ Ngữ văn, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuật/ R.8

 

Thông tin liên hệ:

- Nơi nhận hồ sơ xét, thi tuyển: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Số 51, đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2 TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38992901                    

Fax: 08.35106502

Email: tuyensinh@hcmuc.edu.vn

- Nơi tư vấn thông tin thi tuyển năng khiếu: Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

         Điện thoại: 08.35120565

         Email: qlvhnt@hcmuc.edu.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TUYẾN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2017

Từ khóa: